Kontakt oss

Utviklingstrapp

Svømmeskole

Oppstart svømmekurs

Det er oppstart på nye svømmekurs i uke 45

Påmelding og kursdatoer finner du på tryggivann.no

Kontakt Rita om du ønsker videre informasjon om kursene KSA arrangerer.

Rita Andersen
Tlf: 90 88 63 72
E-post: kurs@ksa.no

Krisitiansand Svømmeallianse

 

logo_ny

Kristiansand svømmeklubb ble stiftet 9.september 1922 som den første svømmeklubben i Kristiansand.

Kristiansand svømmeallianse ble stiftet 18.8.1987. Klubben skulle ta i mot svømmere fra byens øvrige klubber som hadde nådd et elitenivå.

I løpet av 2007 besluttet årsmøtene i disse to klubbene å slå klubbene sammen. Denne prosessen ble sluttført i 2008. Navn på den sammenslåtte klubben ble vedtatt å skulle være Kristiansand svømmeallianse.

I vedtektene for den nye klubben som ble vedtatt 16.september 2008 fremgår det at KSA har som formål å drive svømmeopplæring og svømmeidrett for barn og ungdom på alle nivåer. Klubben skal tilby grunnleggende svømmeopplæring for de minste, utviklingsmuligheter for aktive svømmere og mulighet for elitesatsing.

Den 28.oktober 2008 godkjente Vest-Agder idrettskrets den nye klubben. Klubben ble gitt klubbnummer KL 10010027 som var nummeret til den eldste klubben (KSK). Som stiftelsesdato for den nye klubben gjelder den eldste klubbens stiftelsesdato 9.september 1922.

Ved siden av vanlig kursvirksomhet driver KSA svømmeopplæring på skolene for fremmedspråklige elever. Vi sørger også for at intergrerings- prosessen fra kurs til klubb skjer automatisk og er gratis.

KSA har som formål å drive svømmeopplæring og svømmeidrett for barn og ungdom på alle nivåer. Klubben skal tilby grunnleggende svømme- opplæring for de minste, utviklings- muligheter for aktive svømmere og mulighet for elitesatsing.

Utviklingstrapp

 

SPORTSLIG MÅLSÆTNING:

Kristiansand Svømmealiance (KSA) sigter mod at være en NM-klub (NSF sportslig plan 2014-2020) KSA giver treningstilbud til svømmere der har ambitioner om at udvikle sig mod nationalt niveau (finaler jr.NM og Sr.NM og utøvere på jr.landslag). Tilbuddet i KSA skal omfatte trænings- faciliteter, værktøjer og et støtteapparat til at udvikle gode svømmere i årgangs, ungdoms- junior- og senior- sammenhæng.

Rammerne og tilbuddet i KSA skal desuden kunne udvides mod en Eliteklub (NSF sportslig plan 2014-2020) således at ekstraordinære ambitiøse og talentfulde svømmere har mulighed for at udvikle sig mod den internationale svømmeelite.

KSA vil i løbet af de næste 3 år øge antallet af deltagere på LÅMØ, ÅM, UM og NM samt få flere individuelle finaledeltagere og få enkelte medaljetagere på NM.

KSA lægger stor vægt på at svømmere udover at udvikle deres svømmetalent også i samme takt udvikler sig som selvstændige og hele mennesker.

Derfor tilstræbes det at udvikle et træningsmiljø, hvor der skabes mulighed for at hver enkelt svømmer kan udvikles personligt og kan kombinere sit “svømmeliv” i harmoni med skole, uddannelse, familie, venner og job på en idrætslig og social forsvarlig måde = 24 timers udøvere.

  (mer…)

Treningstider

Treningstider 2016/17

Trener Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
John 18.00-20.00 Spicher 06.00-17.45 AQ 18.00-20.00 Spicher 17.00-19.00 Spicher 16.00-17.45 Spicher 06.00-07.45 AQ 16.30-19.00 AQ 08.00-10.00 AQ
Terje 16.00-18.00 AQ 19.00-20.00 Basis AQ 20.00-21.00 AQ 17.00-19.00 AQ 19.00-21.00 AQ 15.00-16.45 AQ 08.00-10.00 AQ
Caroline 19.00-21.00 AQ 19.00-21.00 AQ 16.00-18.00 Aq
Lea/Aina 19.00-20.30 AQ 16.00-17.00 AQ 16.00-17.00 Basis AQ Åpen for gruppen til Caroline
Bitta 19.00-20.00 AQ 19.00-20.00 AQ
Ann Karin 18.00-19.00 AQ 19.00-20.00 AQ 17.30-19.00 AQ
Tor 18.30-20.00 AQ

Våre verdier

Vilje Lojalitet Samhold

 

Vilje:

Innsats på trening. Innsatsvilje og innsatsglede. Vinnervilje. Tørre å sette mål. Ville tørre å oppå de mål en har satt.

Lojalitet:

Lojalitet til klubben og hverandre. Lojalitet til målene vi setter oss, og til den treningsmengden vi har valgt. Ærlige mot oss selv og våre medmennesker. Støtte hverandre. Åpent forhold mellom trenere og utøvere, både på godt og vondt.

Samhold:

Godt humør på trening. Backe hverandre opp. Ingen sutring eller negativitet; god innstilling. Alle skal inkluderes. KSA= Inkluderende treningsmiljø. Trivsel.

 

Trygg Inkluderende Stolt

Trygg

Betyr at foreldre skal kunne være trygge i møte med klubben, kunne ha tiltro til klubben og hva den står for, og være trygg på at mitt barn/ungdom blir ivaretatt på en god måte

Betyr at ledere/trenere skal ha trygghet for at klubben ivaretar deg som tillitsvalgt/trener, trygghet på at det skal være lojalitet innad og utad, trygg het for at det tas demokratiske beslutninger og trygg het for åpenheten i klubben.

Betyr at utøverne vet at trygge svømmere er venner, trygghet gjør at man støtter hverandre, trygge utøvere bygger selvtillit og et positivt selvbilde og unner hverandre framgang.

Inkluderende

Betyr for foreldre at man godtar hverandre som man er, at man inkluderer alle unger/ungdommer og ikke bare sine egne, at man forsøker og snakker mest mulig samlet og positivt.

Betyr for ledere/trenere at alle er viktige for fellesskapet, at man er raus overfor andre trenere/ledere i andre klubber, og at alle nye som vil svømme hos oss eller gjøre en jobb skal føle seg velkommen.

Betyr for utøvere at man viser at det er plass til alle typer, og viser fellskap på tvers av alder, kjønn sportslige prestasjoner og ulik personlighet

Stolt

Betyr at foreldre er stolte av å være foreldre i nettopp denne klubben, av hva klubben får til som den samfunnsaktør den er, og av den ballasten som klubben gir alle barn/ungdom som er innom oss.

Betyr at ledere/trenere er stolte av hva vi får til av resultater (kvalitativt og kvantitativt), av at vi gir barn/ungdom en viktig ballast i livet i form av sunne og gode holdninger, og av at vi jobber for nettopp denne klubben.

Betyr at utøverne er stolte av oss selv, at vi er stolte av hverandre, at vi er stolte av de mange voksne som i ulike roller jobber for oss.

 

Klubbens leveregler for foresatte

 1. Støtte utøvernes ambisjoner
 2. Ikke ha egen plan for utøver
 3. Foresatte skal være engasjerte, støttende og positive
 4. Lojale mot styrets avgjørelser og målsetninger
 5. Ikke innta trenerens rolle, verken på trening eller på stevner
 6. Respekt for trenerens avgjørelser

Klubbens leveregler for trenere

 1. Dialog mellom trenerne om treningsperioder – ikke «kjøre solo løp».
 2. Presis på trening – si fra hvis man ikke kommer eller blir forsinket
 3. Behandle alle likt – ikke favorisere
 4. Selvsikker trener med godt humør
 5. Tillitsperson – ikke bare når det gjelder svømming
 6. Samstemme utøvers mål og trenerens mål for utøveren
 7. Være forståelig og kunne gjøre seg forstått
 8. Motiverende – finne balanse mellom motivasjon og pressing

 

Klubbens leveregler for utøvere

 1. Lojal mot mål, klubb og trener
 2. Være inkluderende og positive
 3. Skape trivsel
 4. Godt humør
 5. Positiv tankegang- løsningsorienterte
 6. Være treningsvillige
 7. Møte på trening. Melde fra hvis man ikke kommer eller kommer for sent.

Kontakt oss

 

Dag Uleberg

Styreleder

dag@ksa.no

Claes Lohne

Styremedlem

claes@ksa.no

Rita Andersen

Kurskoordinator

90 88 63 72 | kurs@ksa.no

 

Scroll Up