TERMINLISTE VÅREN 2017

Til Medlemene i KSA
Innkalling til årsmøte i Kristiansand Svømmeallianse

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansand Svømmeallianse.
Årsmøtet avholdes den onsdag 22. mars på «dommerrommet/sekretariatet» på AQ kl 1930.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.2016 til elise@ksa.no​
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via styreweb og ksa.no.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Siste nytt

Svømmekurs uke 6 2017

Vi starter opp med nye svømmekurs i uke 6 2017. Vi har følgende kurs: hval, skilpadde, pingvin, selungen og selkurs...

Skagerrak Swim 2017

27. 29. januar har Kristiansand Svømmeallianse på nytt den store glede å invitere til nasjonalt stevne med internasjonal deltagelse i Kristiansand....

Scroll Up