Årsmøte 27. februar

KSA årsmøte 2019 ⏳📈

Med dette kunngjøres at KSA holder «Årsmøte 2019» onsdag 27.februar  kl. 18:00 på Presserommet på Idda Arena (like ved Grim kirke). Der er det også gratis parkering. Sakspapirer sendes ut én uke før årsmøtet. 

 

På årsmøtet har alle medlemmer over 15 år stemmerett. Alle aktive svømmere er automatisk medlem. Men styret oppfordrer også foreldre, slekt og venner om også å bli medlem for bare 200,- pr år pr. person. Medlemmer får bl.a. stemme på årsmøter og får mulighet til å delta på familieturer sammen med svømmerne. (For å kunne stemme på årsmøtet 27/2-19 må medlemskap være betalt minst 30 dager før, dvs innen 27.januar)

For hvert medlem klubben har får KSA også direkte økonomisk støtte fra kommune og idrettsforbund. Ettersom KSA dekker 30% av svømmernes kostnader på stevner er din støtte og ditt engasjement viktig. 

Meld deg/dere inn via kontonr. 3201.62.10985. (Husk å merke hver innbetaling med navn/adr/ epost på den det gjelder). Vi har også et innmeldingsskjema på nettsiden vår her: http://ksa.no/kontakt-oss-for-medlemskap/

Velkommen på årsmøtet!


Mvh Tim Hope
Styreleder KSA

Scroll Up