Oppsummering fra årsmøtet i Team Sør

 

Her kommer en liten oppsummering fra årsmøtet i SK Team Sør som ble avholdt mandag 18. mars 2019.
Årsmøtet løp i veldig rolige former og under meget god oppvartning fra Victor Philipson. Som seg hør og bør ble årsberetning, regnskap, budsjett og andre punkter gjennomgått og godkjent av de stemmeberettigede.

På årsmøtet ble følgende valgt inn i styret:
Minna Fagge – styreleder
Bernt Marcus Seyffarth – nestleder
Rune Rørvik – styremedlem
Kjetil Wesøy – styremedlem
Victor Phillipson – styremedlem
Marianne Fredbo – styremedlem
I tillegg ble Arve Evensen og Stine Ruenes valgt som varamedlemmer.

Litt info for dere som kanskje ikke kjenner til dette samarbeidet:
SK Team Sør ble stiftet i november 2015 og er en paraplyklubb for moderklubbene KSA, Vågsbygd, Mandal, Lillesand og Farsund. Bakgrunnen for klubben var et ønske fra Agder sine beste svømmere om å svømme og konkurrere sammen. KSA sine elitesvømmere svømmer også for SK Team Sør på nasjonale mesterskap som Sr. NM, Jr. NM og UM.
Team Sør er en selvstendig og frittstående klubb med eget styre og er tilsluttet Norges Svømmeforbund og Norges Idrettsforbund.
Styret i Team Sør gjør sine vedtak på selvstendig grunnlag. Men det er en forutsetning at all aktivitet i Team Sør gjøres i 100 % åpenhet og samarbeid med moderklubbene.

Styrelederne i moderklubbene møter på alle styremøter i Team Sør.
Økonomien i SK Team Sør er enkel og oversiktlig. Få inntekter – få kostnader. Det er utøveren som til syvende og sist dekker kostnadene som påløper.

Scroll Up