Presentasjon av årsmøtet i Agder svømmekrets

Kort presentasjon av årsmøtet i Agder Svømmerkrets 13. mars 2019

På årsmøtet ble følgende valgt.
Ellen Bjorvand – styreleder
Petter Brattland – nestleder i styret
Lars Helge Rasch – styremedlem
Lisbeth Borresen – styremedlem
Torbjørn Witzøe – styremedlem
I løpet av årsmøteperioden har Steinar Tangstad gått ut av styret.

Årsregnskapet med overskudd på kr.93.464,- og revisors beretning ble presentert på årsmøtet.
På årsmøtet ble det bestemt at årets medlemskontingent i Agder Svømmerkrets skulle økes fra kr.2500,- til kr.3000,-.

Styrets primære oppgave i kretsen var og er å koordinere stevner internt i kretsen, få inn inntekter og sørge for å øke aktiviteter innen kretsen.

Etter ønske fra flere klubber har Agder Svømmekrets prøvd ut en ny modell for karusellstevnene. Antall stevner har gått opp fra fire til fem. Kretsen har også gått inn og betalt leien for avslutningsstevnet i Aquarama der de tre svømmeklubbene i Kristiansand står som arrangører.

Kretsen har hatt sterkt ønske å få til en oppstartsleir i Danmark før skolestart i august igjen. Info om oppstartsleiren på Løkken kommer snart.
Kretsen har planlagt og gjennomført Kick-off arrangement med foredrag på UiA og felles trening på AQ.
Styret har også ønske om å få inn forslag til aktiviteter innen kretsen og forventer at de aktuelle klubbenes saker skal sendes inn for å bli behandlet før årets første styremøte.

Scroll Up