POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78

Vil du bli medlem

Medlemskontingenten er 300.- for svømmere og 100,- pr. person for foreldre, slekt og venner som ønsker å støtte opp om svømmemiljøet og KSA. Medlemmer får stemme på årsmøter og får tilgang til KSAs lukkede Facebook-gruppe med oppdateringer og bilder fra stevner og får delta på familieturer sammen med svømmerne. Meld deg inn med ved å sende en e-post til styreleder@ksa.no Medlemskontingenten betales inn på konto-nr. 3201 62 10985