Dommere

KSA er avhengig av egne dommere –dvs at foreldre til KSA svømmere er villige til å ta dommerkurs og stille som kretsdommer.

Å være svømmedommer så bidrar du til klubben, særlig på vårt eget stevne Skagerakswim. Det er helt valgfritt om du vil delta på andre stevner i kretsen som dommer.

Uten KSA dommere kan vi ikke arrangere stevner. Det er også kostbart å leie inn dommere fra andre klubber til våre stevner.

Lurer du på om du vil bli dommer?

  • Hva kreves: ALLE foreldre kan bli dommere –det kreves lite forhåndskunnskap – og interesse for å lære regelverket for svømming er viktigere.
  • Dommerkurs: Disse arrangeres på Agder. Det går kurs over en dag pluss at en blir aspirant på 4 stevneøkter. Etter dette blir en kretsdommer og kan fungere som dommere på vanlige approberte stevner.
  • Er du interessert? Ta kontakt med dommeransvarlig i KSA: Cecilie Gundersen – mobil: 97094365
Scroll Up