Dugnadsarbeid

KSA er helt avhengig av at medlemmene bidrar med dugnadsarbeid.

Styret har som må at dette skal være innenfor hva som er rimelig, og at det skal være mulig for alle å delta.

Dugnad er ikke bare arbeid – det er en sosial arena hvor foreldre treffes på tvers av grupper og verv – hvor svømmere jobber side om side med foreldre og andre svømmere. KSA har alltid vært kjent for godt dugnadsmiljø – og det må vi holde på!

Felles dugnader 2019:

Styret har for 2019 lagt til grunn disse dugnadene –mer informasjon kommer fortløpende. Listen er redusert fra 2018, og vi håper at alle kan være komfortable med arbeidet.

  • Palmesus – vakter under arrangementet – aldersgrense
  • Dirty Mud Run – vakter under arrangementet – eldre svømmere og voksne
  • Lotteri våren
  • Lotteri høsten
  • SKAGERAKSWIM – vår viktigste (og gøyeste) dugnad!

Annet dugnadsarbeid:

I tillegg til fellesdugnadene legges det også ned utrolig mye arbeid i ulike komiteer og grupper. Har du lyst til å bidra med å arrangere stevner, styrearbeid, sponsorarbeid med mer så ta kontakt med styreleder Bente Rist, mobil: 48991698

Scroll Up