For Foreldre

KSA ønsker foreldre/foresatte som bryr seg og som er involverte og engasjerte i utøverne og i klubben. Sammen kan vi skape et klubbmiljø hvor det er rom for alle og hvor alle trives. All forskning viser at barna blir lengre i idretten dersom forelde er engasjerte og involverte i klubben!

Klubben er ansvarlig for å kommunisere ut relevant informasjon via våre kommunikasjonskanaler, som hovedsakelig er hjemmesiden vår, foreldremøter, klubbhåndbok, oppmenn, e-post og sms/telefon. Foreldre/foresatte er ansvarlige for å holde seg oppdatert på informasjon fra klubben, samt å bidra til god kommunikasjon og et godt svømmemiljø.

Scroll Up