Forsikringer

Svømmeforbundets informasjonsside: https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/forsikringer/

Barn opp til 12 år

Svømmere som er medlemmer og ikke fylt 12 år er dekket av barneidrettsforsikringen. Svømmer må være registrert medlem i klubben.

Les mer her:https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/523775fea45643acbebf252378e89fcf/barneidrettsforsikring_forsikringsbevis_vilkaar2017.pdf

Svømmere fra 13 år:

Svømmere som har løst lisens er dekket av idrettens skadeforsikring. KSA anbefaler at alle svømmere, uavhengig av nivå, løser lisens fra fylte 12 år. Dette med tanke på skadeforsikring.

Les mer her: https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens/

Andre forsikringer

På turer og reiser må svømmere ha egen reiseforsikring. Ved event. avbestilling av turer i regi av klubben med bindende påmelding, eller der hvor klubben har hatt kostnader, vil svømmer faktureres. Foreldre må event. søke dekning gjennom privat reiseforsikring.

Forsikringer utover dette er opp til foreldre å vurdere behov for

Scroll Up