POSTS
24
november 2021
Grøtfest
24
november 2021
Nyheter
20
oktober 2021
Test post
PORTFOLIO
SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78
Kristiansand Svømmeallianse ønsker å sikre at klubbens medlemmer og foreldre har tilgang til den informasjonen de trenger til enhver tid. Vi har i den anledning samlet all praktisk informasjon som berører dere herunder.

Om Fakturering

Økonomisk fundament Målsettingen for KSA er å ha en sunn økonomisk drift hvor inntekter og kostnader balanseres. Det er ikke en målsetting å drive med overskudd, men dog ha en positiv egenkapital som sikrer klubben økonomisk trygghet.

Om barneidrett

KSAs barneidrettsansvarlige Norges idrettsforbund (NIF) sine bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter ligger til grunn for alt vårt arbeid med barn og ungdom.

Om Svømmedrakter

Norges svømmeforbund har satt en anbefalt aldersgrense på bruk av tekniske drakter (karbondrakter mm) til 13 år. Denne gjelder også for KSAs svømmere. Tekniske drakter gir en noe økt oppdrift, men er helt uvesentlig ift resultater for yngre svømmere.