Informasjon om fakturering

Retningslinjer for betaling av medlemskontingent og aktiviteter

Økonomisk fundament
Målsettingen for KSA er å ha en sunn økonomisk drift hvor inntekter og kostnader balanseres. Det er ikke en målsetting å drive med overskudd, men dog ha en positiv egenkapital som sikrer klubben økonomisk trygghet.
KSA baserer sin virksomhet med følgende inntektskilder:

 • Offentlig støttemidler
 • Dugnad
 • Kontingent
 • Treningsavgift
 • Kursvirksomhet
 • Skagerak Swim og andre potensielle stevner

 

KSA er avhengig i at klubbens utøvere og foresatte bidrar på de aktiviteter som iverksettes for å balansere inntekter og kostnader. Kostnadene til KSA er i all hovedsak relatert til lønn og andre driftsutgifter.
I tillegg har klubben som målsetting å dekke 30% av kostnadene forbundet med stevner og treningsleirer. Dette for å begrense totale kostnader for den enkelte utøver.
Kostnader for utøver:

Medlemskontingent
Alle medlemmer i KSA må betale kontingent en gang i året. Ved å betale kontingent blir utøveren registrert i forbundet som igjen danner grunnlag for offentlig støtte.

Treningsavgift:
Treningsavgift betales kvartalsvis av utøvere på elite- konkurransenivå. Utøvere på dette nivået har høyest aktivitetsnivå, og dekker en større andel av klubbens ressurser.
Satsene godkjennes av årsmøtet en gang i året.

Lisens:
Utøvere som skal delta på approberte stevner må i tillegg ha lisens.Lisensen gir rett til å delta på stevner samt en forsikring knyttet til idrettsrelaterte skader. Lisens blir fakturert en gang i året.

Stevner/treningsleirer
KSA dekker 30% av kostnadene forbundet med stevner og treningsleirer som er oppført på terminlisten. Øvrige 70% dekkes av utøveren. Enkelte aktiviteter har 100 % egenandel.
Følgende gjelder for 30/70 fordelingen:

 • Ved sykdom eller ikke oppmøte til stevner/leirer hvor svømmer er påmeldt, må svømmer selv dekke utgiftene til klubben. Evt å benytte privat reiseforsikring.
 • Reisekostnader differensieres (f.eks. voksen- barnebilletter).
 • KSA dekker startkontingent til stafetter, individuelle øvelser dekkes av utøver 100%.
 • Kostnad for trener til stevner/leirer dekkes i sin helhet av KSA.
 • Ved deltagelse på NM sr/jr og UM betaler utøver med individuelle krav, eller som er tatt ut av trener til stafettlag maksimalt kr. 3000 i egenandel.
 • Deltagelse på stevner/arrangementer som ikke er på terminlisten til klubben betales i sin helhet av utøver.

Fakturering til utøverne (oppdatert juni 2019)
KSA fakturerer hver utøver per kvartal etterskuddsvis. Det som faktureres er som følger (hovedposter, annet kan forekomme):

 • Kontingent
  o Kr. 300 per år for svømmere
  o Kr.100 per år for kursdeltagere og støttemedlemmer (familie og venner)
 • Treningsavgift
  o Kr. 1 000 per kvartal for gruppe 1 og 2
  o Kr. 900 per halvår for resten av gruppene (ikke kursdeltagere)
 • Lisens (for konkurransesvømmere)
  o Kr. 350 per år for svømmere 10-12 år
  o Kr. 750 per år for eldre svømmere
 • Stevner/treningsleirer
  o Iht aktivitetsplan som legges av trenerteamet
  o Aktiviteten for utøverne økes i takt med avansement til høyere grupper
  o KSA dekker 30% av kostnaden og utøver 70% (se beskrivelse ovenfor)
  o Dugnader som går til svømmer trekkes event. fra

Følgende blir da fakturert per kvartal:

Kvartal 1

 • Kontingent
 • Lisens
 • Treningsavgift for alle svømmere
 • Stevner iht aktivitetsplan
 • Treningsleir i Danmark for NM/LÅMØ svømmere (vinterferie)

Kvartal 2

 • Treningsavgift for gruppe 1 og 2
 • Stevner iht aktivitetsplan
 • Frivillig familietur til Danmark 2/3 kvartal (avhengig av aktivitet blir dette enten kvartal 2 eller 3), hver familie dekker sine kostnader iht regning fra KSA. Sosial tur hvor bl.a. de eldre svømmerne trener de mindre.

Kvartal 3

 • Treningsavgift for alle svømmere
 • Stevner iht aktivitetsplan
 • Treningsleir sommer for NM svømmere i regi av Team Sør (egen faktura)
 • Oppstartsleir i Danmark for LÅMØ svømmere i regi av Agder Svømmekrets
 • Høstleir for NM/LÅMØ svømmere i Danmark (høstferie)

Kvartal 4

 • Treningsavgift for gruppe 1 og 2
 • Stevner iht aktivitetsplan

For dugnader som Palmesus (juli), Girls mud (august) og varetelling Coop (desember) vil halvparten av det inntjente beløp gå til fradrag på utøvers regning.
Pr juli, 2019

Scroll Up