POSTS
24
november 2021
Grøtfest
24
november 2021
Nyheter
20
oktober 2021
Test post
PORTFOLIO
SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78
Retningslinjer for betaling av medlemskontingent og aktiviteter
Økonomisk fundament Målsettingen for KSA er å ha en sunn økonomisk drift hvor inntekter og kostnader balanseres. Det er ikke en målsetting å drive med overskudd, men dog ha en positiv egenkapital som sikrer klubben økonomisk trygghet. KSA baserer sin virksomhet med følgende inntektskilder.
Offentlig støttemidler
•Dugnad
• Kontingent
• Treningsavgift
• Kursvirksomhet
• Skagerak Swim og andre potensielle stevner
KSA er avhengig i at klubbens utøvere og foresatte bidrar på de aktiviteter som iverksettes for å balansere inntekter og kostnader. Kostnadene til KSA er i all hovedsak relatert til lønn og andre driftsutgifter. I tillegg har klubben som målsetting å dekke 30% av kostnadene forbundet med stevner og treningsleirer. Dette for å begrense totale kostnader for den enkelte utøver. 
Kostnader for utøver: Medlemskontingent Alle medlemmer i KSA må betale kontingent en gang i året. Ved å betale kontingent blir utøveren registrert i forbundet som igjen danner grunnlag for offentlig støtte. 
Treningsavgift: Treningsavgift betales kvartalsvis av utøvere på elite- konkurransenivå. Utøvere på dette nivået har høyest aktivitetsnivå, og dekker en større andel av klubbens ressurser. Satsene godkjennes av årsmøtet en gang i året. 
Lisens: Utøvere som skal delta på approberte stevner må i tillegg ha lisens. Lisensen gir rett til å delta på stevner samt en forsikring knyttet til idrettsrelaterte skader. Lisens blir fakturert en gang i året. Stevner/treningsleirer KSA dekker 30% av kostnadene forbundet med stevner og treningsleirer som er oppført på terminlisten. Øvrige 70% dekkes av utøveren. Enkelte aktiviteter har 100 % egenandel. 
Følgende gjelder for 30/70 fordelingen
• Ved sykdom eller ikke oppmøte til stevner/leirer hvor svømmer er påmeldt, må svømmer selv dekke utgiftene til klubben. Evt å benytte privat reiseforsikring.
• Reisekostnader differensieres (f.eks. voksen- barnebilletter).
• KSA dekker startkontingent til stafetter, individuelle øvelser dekkes av utøver 100%.
• Kostnad for trener til stevner/leirer dekkes i sin helhet av KSA.
• Ved deltagelse på NM sr/jr og UM betaler utøver med individuelle krav, eller som er tatt ut av trener til stafettlag maksimalt kr. 3000 i egenandel.
• Deltagelse på stevner/arrangementer som ikke er på terminlisten til klubben betales i sin helhet av utøver.
Fakturering til utøverne (oppdatert juni 2019) KSA fakturerer hver utøver per kvartal etterskuddsvis. Det som faktureres er som følger (hovedposter, annet kan forekomme
Kontingent o Kr. 300 per år for svømmere o Kr.100 per år for kursdeltagere og støttemedlemmer (familie og venner)
• Treningsavgift o Kr. 1 000 per kvartal for gruppe 1 og 2 o Kr. 900 per halvår for resten av gruppene (ikke kursdeltagere)
• Lisens (for konkurransesvømmere) o Kr. 350 per år for svømmere 10-12 år o Kr. 750 per år for eldre svømmere
• Stevner/treningsleirer o Iht aktivitetsplan som legges av trenerteamet o Aktiviteten for utøverne økes i takt med avansement til høyere grupper o KSA dekker 30% av kostnaden og utøver 70% (se beskrivelse ovenfor) o Dugnader som går til svømmer trekkes eventuelt i fra
Følgende blir fakturert per kvartal 
Kvartal 1
• Kontingent
• Lisens
• Treningsavgift for alle svømmere
• Stevner iht aktivitetsplan
• Treningsleir i Danmark for NM/LÅMØ svømmere (vinterferie)
Kvartal 2
• Treningsavgift for gruppe 1 og 2
• Stevner iht aktivitetsplan
• Frivillig familietur til Danmark 2/3 kvartal (avhengig av aktivitet blir dette enten kvartal 2 eller 3), hver familie dekker sine kostnader iht regning fra KSA. Sosial tur hvor bl.a. de eldre svømmerne trener de mindre.
Kvartal 3
• Treningsavgift for alle svømmere
• Stevner iht aktivitetsplan
• Treningsleir sommer for NM svømmere i regi av Team Sør (egen faktura)
• Oppstartsleir i Danmark for LÅMØ svømmere i regi av Agder Svømmekrets
• Høstleir for NM/LÅMØ svømmere i Danmark (høstferie)
Kvartal 4
• Treningsavgift for gruppe 1 og 2
• Stevner iht aktivitetsplan