Utviklingstrapp

 

SPORTSLIG MÅLSÆTNING:

Kristiansand Svømmealiance (KSA) sigter mod at være en NM-klub (NSF sportslig plan 2014-2020) KSA giver treningstilbud til svømmere der har ambitioner om at udvikle sig mod nationalt niveau (finaler jr.NM og Sr.NM og utøvere på jr.landslag). Tilbuddet i KSA skal omfatte trænings- faciliteter, værktøjer og et støtteapparat til at udvikle gode svømmere i årgangs, ungdoms- junior- og senior- sammenhæng.

Rammerne og tilbuddet i KSA skal desuden kunne udvides mod en Eliteklub (NSF sportslig plan 2014-2020) således at ekstraordinære ambitiøse og talentfulde svømmere har mulighed for at udvikle sig mod den internationale svømmeelite.

KSA vil i løbet af de næste 3 år øge antallet af deltagere på LÅMØ, ÅM, UM og NM samt få flere individuelle finaledeltagere og få enkelte medaljetagere på NM.

KSA lægger stor vægt på at svømmere udover at udvikle deres svømmetalent også i samme takt udvikler sig som selvstændige og hele mennesker.

Derfor tilstræbes det at udvikle et træningsmiljø, hvor der skabes mulighed for at hver enkelt svømmer kan udvikles personligt og kan kombinere sit “svømmeliv” i harmoni med skole, uddannelse, familie, venner og job på en idrætslig og social forsvarlig måde = 24 timers udøvere.

 

NM-klubber – Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere opp til et høyt nasjonalt nivå (finaler jr.NM og Sr.NM og utøvere på jr.landslag)

Eliteklubber – Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere på et høyt internasjonalt nivå (utøvere på sr.landslag, som sikter mot finaler og medaljer i EM, VM, OL)

Kendetegn, forudsætninger og mål:  Treningslejre 2-3 pr år, styrketrening, treningsvolume

 

KSA udviklingstrappen er et redskab til systematik i trænings- arbejdet og udviklingen af svømmere fra Talent til NM+ Den beskriver progressionen i udviklingen af de egenskaber som er en forudsætning for å præstere på topniveau i svømning. Udviklingstrappen angiver hvilke træningstyper, aktiviteter, fokus som bør påvirkes på hvilket tidspunkt i den biologiske udvikling for at sikre en kontinuerlig udvikling og sikre en rød tråd i klubben. Udviklingstrappen skal  virke som et redskab for svømmere, trænere, støtteapparat og forældre i klubben til en forståelse for hvad vi arbejder for og imod.

Udviklingstrappen som her er beskrevet er baseret på og tager udgangspunkt i NSF og olympiatoppens anbefalinger for aldersrelateret træning = motorisk basisoplæring – basistræning – opbygningstræning – elitetræning (Olympiatoppen 2015)

 

 

utviklingstrapp
                                                                        

 

Målsætning specifik:

Antal svømmere NM+ NM ÅM LÅMØ TALENT/MINI
01-05-2015 4 7 10 0 0
01-09-2015 4 10-12 5 + 8 (LIL) 0 75
01-09-2016 6-8 15-20 15-20 10 75-85

Det er ønskeligt at vi har tilnærmet lige mange drenge og piger på alle niveauer og lige mange i forskellige aldersgrupper således der hele tiden er en kontinuerlig udvikling af svømmer og af begge køn.  !

Mesterskab/år NM ung/jun LÅMØ ÅM NMsr kort NMsr+jr lang
2013/2014 11  Medaljer 2 UM 12 (finaler = 3)

2 Eirik, 1 Simen

Individuel medalje 1 jr

2014/2015 11 (finaler = 2)

Eirik, Simen

Medalje 2UM lag

12 (Gr1) = 1 (Gr2) 3 Dennis, Doffen, Vera Individuel medalje 1 7 (finaler = 3)  Tiril, Sara, Eirik

Individuel medalje 0

11 (finaler = 4)

1 Dennis, 3 Eirik

Individuel medalje 1jr

2015/2016 10 deltagere 12 (Gr1) = 12 (Gr2) 4-5 deltagere 7 deltagere 12 deltagere

Deltagere individuelle (individuelle i finaler)

Gruppe Alder Antal Vand Styrke/ baisis Stævner/topninger Lejre Egenandel
NM+ 16- 4 stk
NM 13- 14 10-14 timer 2*styrke Nordsjø,

NMjr og ungdom,

LÅMØ, ÅM,

NMsr, NMsr og jr

Høstlejr i Hjørring Danmark (7 dage)

Vinterferielejr i udlandet (14/7 dage)

Sommer træningslejr i udlandet op til

NM langbaneleir i udlandet (14 dage)

1-2 trænings-weekender/samlinger

70/30

60/40+75/25

70/30

70/30

70/30

LÅMØ+ 12-15 4-6 stk 8-10 timer 1/2*basis ÅM gr. 1 (gr. 2), LÅMØ,

Lokale invitationsstævner,

Agdermesterskabet,

2 stævne/år i udlandet (Danmark)

Opstartslejr i Ebeltoft Danmark

Høstlejr i Hjøring Danmark

1-3 trænings- weekender/samlinger

70/30
LÅMØ 9-13 25 4 timer 1/2*basis LÅMØ

Agdermesterskaber,

Klub og lokale stævner

Regionale invitationsstævner med  årgangsinddeling.

Opstartslejr, Danmark

1-2 trænings- weekend/samlinger.

70/30
MINI-/ TALENT 7 år og ældre 75 2*1 time Lokale stævner,

Karusell stævner

Agdermesterskab

2 træningsdage 0/100

 

Scroll Up