POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78

Kristiansand svømmeallianse

Kristiansand svømmeklubb ble stiftet 9.september 1922 som den første svømmeklubben i Kristiansand. Kristiansand svømmeallianse ble stiftet 18.8.1987. Klubben skulle ta i mot svømmere fra byens øvrige klubber som hadde nådd et elitenivå. I løpet av 2007 besluttet årsmøtene i disse to klubbene å slå klubbene sammen. Denne prosessen ble sluttført i 2008. Navn på den sammenslåtte klubben ble vedtatt å skulle være Kristiansand svømmeallianse. 
I vedtektene for den nye klubben som ble vedtatt 16.september 2008 fremgår det at KSA har som formål å drive svømmeopplæring og svømmeidrett for barn og ungdom på alle nivåer. Klubben skal tilby grunnleggende svømmeopplæring for de minste, utviklingsmuligheter for aktive svømmere og mulighet for elitesatsing. Den 28.oktober 2008 godkjente Vest-Agder idrettskrets den nye klubben. Klubben ble gitt klubbnummer KL 10010027 som var nummeret til den eldste klubben (KSK). Som stiftelsesdato for den nye klubben gjelder den eldste klubbens stiftelsesdato 9.september 1922. Ved siden av vanlig kursvirksomhet driver KSA svømmeopplæring på skolene for fremmedspråklige elever. Vi sørger også for at intergrerings- prosessen fra kurs til klubb skjer automatisk og er gratis.

Formål

  • KSA har som formål å drive svømmeopplæring og svømmeidrett for barn og ungdom på alle nivåer. Klubben skal tilby grunnleggende svømme- opplæring for de minste, utviklings- muligheter for aktive svømmere og mulighet for elitesatsing.
    Kristiansand Svømmeallianse