Våre verdier

Vilje Lojalitet Samhold

 

Vilje:

Innsats på trening. Innsatsvilje og innsatsglede. Vinnervilje. Tørre å sette mål. Ville tørre å oppå de mål en har satt.

Lojalitet:

Lojalitet til klubben og hverandre. Lojalitet til målene vi setter oss, og til den treningsmengden vi har valgt. Ærlige mot oss selv og våre medmennesker. Støtte hverandre. Åpent forhold mellom trenere og utøvere, både på godt og vondt.

Samhold:

Godt humør på trening. Backe hverandre opp. Ingen sutring eller negativitet; god innstilling. Alle skal inkluderes. KSA= Inkluderende treningsmiljø. Trivsel.

 

Trygg Inkluderende Stolt

Trygg

Betyr at foreldre skal kunne være trygge i møte med klubben, kunne ha tiltro til klubben og hva den står for, og være trygg på at mitt barn/ungdom blir ivaretatt på en god måte

Betyr at ledere/trenere skal ha trygghet for at klubben ivaretar deg som tillitsvalgt/trener, trygghet på at det skal være lojalitet innad og utad, trygg het for at det tas demokratiske beslutninger og trygg het for åpenheten i klubben.

Betyr at utøverne vet at trygge svømmere er venner, trygghet gjør at man støtter hverandre, trygge utøvere bygger selvtillit og et positivt selvbilde og unner hverandre framgang.

Inkluderende

Betyr for foreldre at man godtar hverandre som man er, at man inkluderer alle unger/ungdommer og ikke bare sine egne, at man forsøker og snakker mest mulig samlet og positivt.

Betyr for ledere/trenere at alle er viktige for fellesskapet, at man er raus overfor andre trenere/ledere i andre klubber, og at alle nye som vil svømme hos oss eller gjøre en jobb skal føle seg velkommen.

Betyr for utøvere at man viser at det er plass til alle typer, og viser fellskap på tvers av alder, kjønn sportslige prestasjoner og ulik personlighet

Stolt

Betyr at foreldre er stolte av å være foreldre i nettopp denne klubben, av hva klubben får til som den samfunnsaktør den er, og av den ballasten som klubben gir alle barn/ungdom som er innom oss.

Betyr at ledere/trenere er stolte av hva vi får til av resultater (kvalitativt og kvantitativt), av at vi gir barn/ungdom en viktig ballast i livet i form av sunne og gode holdninger, og av at vi jobber for nettopp denne klubben.

Betyr at utøverne er stolte av oss selv, at vi er stolte av hverandre, at vi er stolte av de mange voksne som i ulike roller jobber for oss.

 

Klubbens leveregler for foresatte

 1. Støtte utøvernes ambisjoner
 2. Ikke ha egen plan for utøver
 3. Foresatte skal være engasjerte, støttende og positive
 4. Lojale mot styrets avgjørelser og målsetninger
 5. Ikke innta trenerens rolle, verken på trening eller på stevner
 6. Respekt for trenerens avgjørelser

Klubbens leveregler for trenere

 1. Dialog mellom trenerne om treningsperioder – ikke «kjøre solo løp».
 2. Presis på trening – si fra hvis man ikke kommer eller blir forsinket
 3. Behandle alle likt – ikke favorisere
 4. Selvsikker trener med godt humør
 5. Tillitsperson – ikke bare når det gjelder svømming
 6. Samstemme utøvers mål og trenerens mål for utøveren
 7. Være forståelig og kunne gjøre seg forstått
 8. Motiverende – finne balanse mellom motivasjon og pressing

 

Klubbens leveregler for utøvere

 1. Lojal mot mål, klubb og trener
 2. Være inkluderende og positive
 3. Skape trivsel
 4. Godt humør
 5. Positiv tankegang- løsningsorienterte
 6. Være treningsvillige
 7. Møte på trening. Melde fra hvis man ikke kommer eller kommer for sent.
Scroll Up