POSTS
24
november 2021
Grøtfest
24
november 2021
Nyheter
20
oktober 2021
Test post
PORTFOLIO
SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78
Svømmeskolen
Kristiansand Svømmeallianse er en klubb registrert i Norges svømmeforbund, og vi driver derfor svømmeopplæring etter Norges Svømmeskole sitt kursopplegg. For å lære å svømme er det fire kjernefunksjoner som er sentrale: Dykke, flyte, Gli, Fremdrift. Det er disse kjernefunksjonene kursnivåene bygger på. 
Vi tilbyr seks ulike kursnivåer: Hval, skilpadde, Pingvin, Selunge, Sel og sjøløve. Les mer om de ulike kursnivåene under

Våre svømmekurs har en varighet på 30/45 per kurskveld.

Påmelding og oversikt over tilgjengelige svømmekurs

Er du usikker på hvilket nivå du skal velge?

Ved spørsmål kontakt svømmeskoleansvarlig Kristin Lindgård

  • Text Hover


Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen Dykke, som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må barnet kunne oppholde seg under vann, dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn, dykke under, se og orientere seg, komme opp, puste ut og inn.
  • Text Hover


Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen Flyte, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet bærer kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at barnet er trygg og komfortabel i vannet. Derfor følger flyting etter dykking.
  • Text Hover


Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen Gli, som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte. På dette kurset lærer også barnet å svømme med beina.
  • Text Hover


Selungenkurset fokuserer på kjernefunksjonen Fremdrift, som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift. På selungekurs blir barna introdusert for svømmeartene crawl og ryggsvømming.
  • Text Hover


På Selkurset har man fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på selungekurs. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.
  • Text Hover


På Sjøløvekurset har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynnerkursene, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået.