Velkommen til KSA

Velkommen som medlem i Kristiansand Svømmeallianse!

KSA er en aktiv klubb med om lag 400 medlemmer, 90 aktive svømmere i alderen 7 til 20 og 20 trenere og instruktører. VI har hovedsakelig faste treninger i Aquarama (AQ), men også noe på Spicheren (v/UiA). KSA organiserer også en svømmeskole som hvert år holdt kurs for nærmere 500 barn i regionen. Vi ønsker at så mange som mulig av disse begynner i KSA etterpå for å kunne videreutvikle svømmeferdighetene sine.
KSA ønsker å ha et aktivt svømmemiljø og det er viktig for klubben at både de yngste til de eldste svømmerne våre har et godt treningsmiljø og kan delta på svømmestevner. Det er spennende og utviklende for å få konkurransetrening, bygge vennskap med flere svømmere og merke fremgang i vannet fra stevne til stevne.

Gode resultater får vi når vi alle hjelper til og følger opp KSAs verdier som er «Vilje Lojalitet Samhold» og «Trygg Inkluderende Stolt». Les mer om dette på www.ksa.no

 

Grupper og trenere:

Gr.A. Svømmere som har individuelle krav til          UM og NM. Trener er John.
Gr.B. Trener er Magnus
Gr.C. Trenere er Othine
Gr.D. Trenere er Alma
Gr.E. Trener er Erik
Rekrutter. Trenere er Kristin og Vera    Assistenter – klubben har flere assistenter som vil bidra på de ulike gruppene i tillegg.

Svømmerne plasseres på gruppe etter alder og/eller ferdigheter. Treningsgrupper og tider ligger på hjemmesiden til klubben. Det er trenerne på de enkelte gruppene som er kontaktperson for sine svømmere og informerer om stevner og hva som prioriteres ut ifra nivå og alder. Hovedtrener stiller som hjelper der det er et ønske om dette.

Klubben dekker 30% av svømmernes kostnader på stevner/arrangementer på terminlisten.

Aktiviteter:

De siste årene har KSA økt antall svømmere som deltar på stevner. God trening har også gitt svømmerne våre flere gode resultater.
Resultater i 2018/19 (som del av Team Sør)
* UM 6. beste klubb i landet

* NM Jr. 4 beste klubb i landet

* ÅM 15. beste klubb (1 deltaker)

* NM jr langbane -6. beste jr og sr

KSA-svømmere er årlig representert på 18-20 stevner lokalt, regionalt og internasjonalt. Vi arranger selv Skagerak Swim i januar, et stort stevne med svømmere fra hele landet, og noe hele klubben alltid støtter opp om i form av dugnad og vakter. Å hjelpe til på arrangement er en flott måte å bli kjent med svømmere, trenere og foreldre og er en nødvendig støtte for hele klubben.

Dugnad og samarbeid

KSA er helt avhengig av inntekter fra dugnad og alle medlemmer/forelde forventes å delta på disse. Styret utarbeider plan for felles aktiviteter gjennom året.

Enkelte dugnader går i sin helhet til klubben slik som loddsalg og salg av ulike varer. Andre dugnader som aktiviteter ift Palmesus, Mudrun og annet deles 50/50 mellom klubb og svømmer.

Kontaktpersoner:

Hovedtrener:    John Heddeland                 john@ksa.no

Oppmann:         Stine Ruenes                       stine@ksa.no

Styreleder:      Bente Rist                              styreleder@ksa.no

Stevneleder:     Margarete Thomas             stevneleder@ksa.no

Kursansvarlig: Lisbeth Børresen                 kurs@ksa.no

 

Kristiansand Svømmeallianse

http://ksa.no

www.facebook.com/ksa.1922

Postadresse:
Høvågveien 67

4638 Kristiansand

Bli medlem i KSA

Medlemmer har stemmerett på årsmøter og får tilgang til KSAs lukkede Facebook-gruppe med oppdateringer og bilder fra stevner og får delta på familieturer sammen med svømmerne.

Medlemskontingenten er 300.- for svømmere og 100,- pr. person for foreldre, slekt og venner som ønsker å støtte opp om svømmemiljøet og KSA.
Kontonr. 3201.62.10985. (Husk å merke hver innbetaling med navn/adr/ epost på den det gjelder). Det er også et innmeldingsskjema på nettsiden vår.

 

 

 

Din støtte og ditt engasjement viktig – og for hvert betalende medlem får KSA også støtte fra sentral hold.

Tipper du?
Registrer tippekortet ditt med KSA som Grasrotmottaker hos din kommisjonær eller på nett. Det gir et direkte tilskudd til KSA fra Norsk Tipping. Du kan også sende SMS «Grasrotandelen 971520906» til 2020.

Team Sør

KSA er en medlemsklubb i Team Sør, som er en selvstendig og frittstående klubb med eget styre, og en paraplyklubb for moderklubbene KSA, Vågsbygd, Mandal, Grimstad, Lillesand og Farsund. Formålet er å ha et lag med Agder sine beste svømmere der de kan svømme og konkurrere sammen på nasjonalt og internasjonalt nivå. Som i KSA belastes kostnaden til svømmere i Team Sør hos utøveren.

Formål:
Svømme for samme klubb på nasjonale mesterskap, dvs. Sr. NM, Jr. NM og UM.
Krav til utøvere:
– Individuelt krav til UM/NM
– Uttak på stafett (vurderes)
Målsetting:
Team Sør skal være topp 5 klubb i alle nasjonale mesterskap