Hopp til innholdet

Om KSA

Vår Historie

Kristiansand svømmeklubb ble stiftet 9.september 1922 som den første svømmeklubben i Kristiansand.

Kristiansand Svømmeallianse ble stiftet 18.8.1987. Klubben skulle ta i mot svømmere fra byens øvrige klubber som hadde nådd et elitenivå.

I løpet av 2007 besluttet årsmøtene i disse to klubbene å slå klubbene sammen. Denne prosessen ble sluttført i 2008. Navn på den sammenslåtte klubben ble vedtatt å skulle være Kristiansand Svømmeallianse.

I vedtektene for den nye klubben som ble vedtatt 16.september 2008 fremgår det at KSA har som formål å drive svømmeopplæring og svømmeidrett for barn og ungdom på alle nivåer. Klubben skal tilby grunnleggende svømmeopplæring for de minste, utviklingsmuligheter for aktive svømmere og mulighet for elitesatsing.

Den 28.oktober 2008 godkjente Vest-Agder idrettskrets den nye klubben. Klubben ble gitt klubbnummer KL 10010027 som var nummeret til den eldste klubben (KSK). Som stiftelsesdato for den nye klubben gjelder den eldste klubbens stiftelsesdato 9.september 1922.

Ved siden av vanlig kursvirksomhet driver KSA svømmeopplæring på skolene for fremmedspråklige elever. Vi sørger også for at intergrerings- prosessen fra kurs til klubb skjer automatisk og er gratis.

Våre verdier

Vilje Lojalitet Samhold

Vilje:

 • Innsats på trening
 • Innsatsvilje og innsatsglede
 • Vinnervilje
 • Tørre å sette mål
 • Ville tørre å oppnå de mål en har satt.

Lojalitet:

 • Lojalitet til klubben og hverandre
 • Lojalitet til målene vi setter oss, og til den treningsmengden vi har valgt
 • Ærlige mot oss selv og våre medmennesker
 • Støtte hverandre
 • Åpent forhold mellom trenere og utøvere, både på godt og vondt.

Samhold:

 • Godt humør på trening
 • Backe hverandre opp
 • Ingen sutring eller negativitet; god innstilling
 • Alle skal inkluderes
 • KSA= Inkluderende treningsmiljø
 • Trivsel

Trygg Inkluderende Stolt

Trygg

 • Betyr at foreldre skal kunne være trygge i møte med klubben, kunne ha tiltro til klubben og hva den står for, og være trygg på at mitt barn/ungdom blir ivaretatt på en god måte.
 • Betyr at ledere/trenere skal ha trygghet for at klubben ivaretar deg som tillitsvalgt/trener, trygghet på at det skal være lojalitet innad og utad, trygg het for at det tas demokratiske beslutninger og trygg het for åpenheten i klubben.
 • Betyr at utøverne vet at trygge svømmere er venner, trygghet gjør at man støtter hverandre, trygge utøvere bygger selvtillit og et positivt selvbilde og unner hverandre framgang.

Inkluderende

 • Betyr for foreldre at man godtar hverandre som man er, at man inkluderer alle unger/ungdommer og ikke bare sine egne, at man forsøker og snakker mest mulig samlet og positivt.
 • Betyr for ledere/trenere at alle er viktige for fellesskapet, at man er raus overfor andre trenere/ledere i andre klubber, og at alle nye som vil svømme hos oss eller gjøre en jobb skal føle seg velkommen.
 • Betyr for utøvere at man viser at det er plass til alle typer, og viser fellskap på tvers av alder, kjønn sportslige prestasjoner og ulik personlighet

Stolt

 • Betyr at foreldre er stolte av å være foreldre i nettopp denne klubben, av hva klubben får til som den samfunnsaktør den er, og av den ballasten som klubben gir alle barn/ungdom som er innom oss.
 • Betyr at ledere/trenere er stolte av hva vi får til av resultater (kvalitativt og kvantitativt), av at vi gir barn/ungdom en viktig ballast i livet i form av sunne og gode holdninger, og av at vi jobber for nettopp denne klubben.
 • Betyr at utøverne er stolte av oss selv, at vi er stolte av hverandre, at vi er stolte av de mange voksne som i ulike roller jobber for oss.

Styret 2023

Elin Heesen

Styreleder

Helene Marie Trøite

Nestleder

Wojciech S. Centka

Medlem

Cecilie Gundersen

Medlem

Radoslaw Matejko

Medlem