Hopp til innholdet

Økonomisk Fundament


Målsettingen for KSA er å ha en sunn økonomisk drift hvor inntekter og kostnader balanseres. Det er ikke en målsetting å drive med overskudd, men dog ha en positiv egenkapital som sikrer klubben økonomisk trygghet.

KSA baserer sin virksomhet med følgende inntektskilder:

 • Offentlig støttemidler
 • Dugnad
 • Kontingent
 • Treningsavgift
 • Kursvirksomhet
 • Skagerak Swim og andre potensielle stevner

KSA er avhengig i at klubbens utøvere og foresatte bidrar på de aktiviteter som iverksettes for å balansere inntekter og kostnader. Kostnadene til KSA er i all hovedsak relatert til lønn og andre driftsutgifter.

I tillegg har klubben som målsetting å dekke 30% av kostnadene forbundet med stevner og treningsleirer. Dette for å begrense totale kostnader for den enkelte utøver.

Kostnader for utøver


Medlemskontingent Alle medlemmer i KSA må betale kontingent en gang i året. Ved å betale kontingent blir utøveren registrert i forbundet som igjen danner grunnlag for offentlig støtte.

Treningsavgift: Treningsavgift betales kvartalsvis av utøvere på elite- konkurransenivå. Utøvere på dette nivået har høyest aktivitetsnivå, og dekker en større andel av klubbens ressurser. Satsene godkjennes av årsmøtet en gang i året.

Lisens: Utøvere som skal delta på approberte stevner må i tillegg ha lisens. Lisensen gir rett til å delta på stevner samt en forsikring knyttet til idrettsrelaterte skader. Lisens blir fakturert en gang i året.

Merk: medlemskontingent faktureres direkte fra KlubbAdmin som er 

klubbens medlemssystem. Alle andre fakturaer sendes direkte fra vår 

regnskapfører.

Stevner/treningsleirer


KSA dekker 30% av kostnadene forbundet med stevner og treningsleirer som er oppført på terminlisten. Øvrige 70% dekkes av utøveren. Enkelte aktiviteter har 100 % egenandel.

Følgende gjelder for 30/70 fordelingen:

 • Ved sykdom eller ikke oppmøte til stevner/leirer hvor svømmer er påmeldt, må svømmer selv dekke utgiftene til klubben. Evt å benytte privat reiseforsikring.
 • Reisekostnader differensieres (f.eks. voksen- barnebilletter).
 • KSA dekker startkontingent til stafetter, individuelle øvelser dekkes av utøver 100%.
 • Kostnad for trener til stevner/leirer dekkes i sin helhet av KSA. – Ved deltagelse på NM sr/jr og UM betaler utøver med individuelle krav, eller som er tatt ut av trener til stafettlag maksimalt kr. 3500 i egenandel.
 • Deltagelse på stevner/arrangementer som ikke er på terminlisten til klubben betales i sin helhet av utøver.

Fakturering til utøverne (oppdatert juni 2019)


KSA fakturerer hver utøver per kvartal etterskuddsvis. Det som faktureres er som følger (hovedposter, annet kan forekomme):

Kontingent

Kr. 300 per år for svømmere

Kr.100 per år for kursdeltagere og støttemedlemmer (familie og venner)

Treningsavgift

 • Kr. 1 000 per kvartal for gruppe 1 og 2
 • Kr. 900 per halvår for resten av gruppene (ikke kursdeltagere)

Lisens (for konkurransesvømmere)

 • Kr. 200 per år for svømmere 9-12 år
 • Kr. 600 per år for eldre svømmere

Stevner/treningsleirer – Iht aktivitetsplan som legges av trenerteamet

 • Aktiviteten for utøverne økes i takt med avansement til høyere grupper
 • KSA dekker 30% av kostnaden og utøver 70% (se beskrivelse ovenfor)
 • Dugnader som går til svømmer trekkes event. fra
KSA fakturerer hver utøver per kvartal etterskuddsvis. Det som faktureres er som følger (hovedposter, annet kan forekomme):
 
Kvartal 1
Kontingent
Lisent
Treningsavgift for alle svømmere
Stevner iht aktivitetsplan
Treningsleir i DK for NM/LÅMØ svømmere (vinterferie)
 
Kvartal 2
Treningsavgift gruppe 1+2
Stevner iht aktivitetsplan
Evt deltagelse familietur til DK, hver familie dekker sine kostnader iht regning fra KSA. Sosial tur hvor bl.a. de eldre svømmerne trener de yngste
 
Kvartal 3
Treningsavgift for alle svømmere
Stevner iht aktivitetsplan
Treningsleir sommer for NM svømmere i regi Team Sør – egen faktura
Oppstartsleir DK for LÅMØ svømmere i regi Agder Svømmekrets
Høstleir i DK for NM/LÅMØ svømmere (høstferie)
 
Kvartal 4
Treningsavgift gruppe 1+2
Stevner iht aktivitetsplan
 
Dugnader hvor det er en 50/50 fordeling vil komme til fradrag på utøvers faktura (eks. Palmesus, Girls MudRun etc)