Bli dommer

KSA oppfordrer foreldre til å bli dommere. Klubben er avhengig av en solid dommerbase for å få gjennomført stevner. Uten dommeren vil det ikke være mulig å arrangere stevner.

Det opprettes jevnlige kretsdommerkurser som foreldre, søsken eller de som ønsker å bidra noe til klubben kan melde seg på.

Det å være dommer er både gøy og gir en god mulighet til å delta aktivt på stevner i sammen med den hærlige dommergjengen i KSA. Det er heller ikke vanskelig.

Ønsker du å bli dommer så tar du kontakt med Cecilie Gundersen som er klubbens dommeransvarlig.