Trener og leder konferanse

Konferansen arrangeres 6. – 8. september på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.