Dato

okt 03 2020
Expired!

Tid

05:30 - 10:00

Klubbkamp 1

AQ klubbkamp 1, kortbane

Påmeldingsfrist innen 3. oktober kl. 24.00 – Etteranmeldning kun i ledige baner
Innsvøm: Det blir innsvøm fra kl. 07.00, stevnestart 07.30
Hver svømmer kan maks delta på 2 øvelser. Påmelding sendes:
Øvelser vil bli gjennomført som følgende – arrangør har mulighet til å stryke øvelser for å holde seg
innenfor tidskjema (10.00). Svømmere kan delta på inntil 2 øvelser hver pr stevne. Stevneleder kan
begrense heat av hensyn til tidsrammen. Heatoppsett med veiledende tidsskjema vil bli sendt ut i
forkant av stevnet til hovedtrener.
Klubbkamp 1 (gutter/jenter) kortbane

Øvelse 1: 50 rygg gutter Øvelse 2: 50 rygg jenter
Øvelse 3: 50 fri gutter Øvelse 4: 50 fri jenter
Øvelse 5: 200 butterfly gutter Øvelse 6: 200 butterfly jenter
Øvelse 7: 100 bryst gutter Øvelse 8: 100 bryst jenter
Øvelse 9: 200 rygg gutter Øvelse 10: 200 rygg jenter
Øvelse 11: 400 fri gutter Øvelse 12: 400 fri jenter
Øvelse 13: 400 IM gutter (kun 1 heat pr kjønn) Øvelse 14: 400 IM jenter (kun 1 heat pr kjønn)

Det er ingen premiering i øvelsene og ingen startkontigent. Deltakende klubber må stille med
dommere og tidtakere pr arrangement. Alt gjennomføres som en dugnad mellom klubbene i AQ.
Eventuelle kostnader som oppstår i forbindelse med stevnet deles med 1/3 pr klubb.
Smittevern: Stevnet arrangeres innenfor samme svømmekrets og treningsmiljø. Gjeldende regler for
gjennomføring av idrettsarrangement vil bli overhold. Det er ikke tillatt med publikum på
arrangementet, og klubbene bes begrense antall trenere som er tilstede. Minner om god
håndhygiene og avstand, særlig ift garderober og dusj.
Dersom svømmer har luftveissymptomer eller er i karantene så skal denne ikke delta på stevnet.
Hver klubb skal føre lister over deltakere på arrangementet og oppbevare denne i 10 dager etter
arrangementet.

Det er stengt for kommentarer.