Dato

nov 12 - 14 2020
Expired!

Tid

All Day

NM Kortbane 2020 sr/jr

Kvalifiserte

Utdrag fra invitasjon

Korona – krav til utøvere
Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon,
som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta på stevnet.
Vi forbeholder oss retten til å bortvise utøvere eller andre ved brudd på smittevernreglene.
Oppdaterte regler vil ligge ved i klubbens konvolutt som hentes i sekretariatet ved ankomst.
Skulle utøvere eller andre bli syke eller utvikle symptomer under stevnet er det viktig at man isoleres
og reiser hjem så fort som mulig og at sekretariatet blir underrettet.

Begrensninger
• Arrangementet vil foregå uten publikum
• Det blir maks 200 deltagere på hver avdeling, det innebefatter utøvere, trenere og lagledere.
Vi oppfordrer derfor alle klubber til å begrense antall trenere og lagledere
• Det er viktig at hver klubb tar ansvar for å dele gruppen sin inn i gjeldende Kohort størrelser.
Dersom det er restriksjoner fortsatt på hvor mange som kan være tilstede på arrangementet
er det viktig å melde riktig antall som kommer fra hver enkelt klubb. Hvem må være tilstede
og hvem ønsker man eventuelt i tillegg, slik at det vil være lettere å få oversikt over hvor
mange som til enhver tid er på stevnet
• Hver klubb skal ha en smittevernansvarlig som er kontaktperson til mesterskapets
smittevernansvarlig. Denne skal til enhver tid trenger oversikt over hvem som er og har vært
inne i svømmehallen.
Klubbens smittevernansvarlige sitt navn, mobilnummer og epost må følge påmeldingen,
samt en liste over personer som trenger akkreditering.
• Svømmere skal ikke oppholde seg i hallen hvis de selv ikke skal svømme i gjeldende økt
• Svømmerne skal forlate hallen så snart de er ferdige med sine øvelser
• Svømmerne skal ha minst mulig kontakt med svømmere fra andre klubber
• Svømmerne skal bruke minst mulig tid i garderobeanleggene
• Mellom hver avdeling skal hallen tømmes for deltagere, trenere og evt lagledere slik at
nødvendig desinfisering kan utføres
• Eventuell ny informasjon om smittevernregler mm grunnet Covid-19 vil bli lagt ut på
livetiming. Det er derfor viktig at utøvere og trenere følger med på informasjonen som blir
lagt ut helt opp mot stevnestart
• Det holdes åpen kiosk ihht regler for Covid 19, men tar IKKE kontanter. Kun vipps og kort

Det er stengt for kommentarer.