Styrets arbeid

Referater fra styremøter

06.03.2019 Konstituerende møte

10.04.2019 Styremøte                            

22.05.2019 Styremøte

05.06.2019 Styremøte

08.19.2019 Styremøte

16.09.2019 Styremøte