Svømmedrakter og utstyr

Konkurranser

Norges svømmeforbund har satt en anbefalt aldersgrense på bruk av tekniske drakter (karbondrakter mm) til 13 år. Denne gjelder også for KSAs svømmere. Tekniske drakter gir en noe økt oppdrift, men er helt uvesentlig ift resultater for yngre svømmere.

Konkurransedrakter skal være godkjente av FINA –noe de fleste konkurransedrakter er. Du ser det med et trykt merke på drakten. Er du i tvil så sjekk med overdommer. Tips: kan det blåses luft gjennom stoffet så er den «grei». For rekruttstevner så gjelder ikke FINA reglene.

På konkurranser er det ikke lov til å stille med idrettstape, plaster, smykker, klokker etc. En våken dommer vil kanskje minne svømmer på å ta det av, men svømmer kan bli diskvalifisert dersom den gjennomfører en øvelse med slikt utstyr. Dersom en svømmer MÅ ha plaster eller annet på må dette godkjennes av overdommer på stevnet FØR øvelsen. Det skal mye til for at det skal tillates. Når svømmer skal på premiepall skal klubbens utstyr brukes – minimum t-skjorte

Trening

Hovedregel: det dusjes uten svømmetøy før svømmere går i vannet.

Svømmere skal møte presis til trening. Om den starter med opptrening på land kan treningstøy benyttes. Om den starter i vann skal svømmer være dusjet og kledd i badetøy før en kommer inn i hallen.

Det anbefales at rimelige svømmedrakter benyttes til trening. Draktene bør være hele og dekke kroppen på en passende måte. Bikini benyttes ikke til trening.

Svømmere med lengre hår skal bruke badehette. Det anbefales svømmebriller til alle nivå (ikke kurs).

Svømmer skal ha med eget utstyr som plate, paddles, bouy etc for de grupper som bruker dette. Svømmer skar ha orden på sitt utstyr og rydde det etter bruk.

Klubbutstyr

KSA har avtale med klubben.no for svømmetøy (KSA rabatt) og med Sportprofil for tøy (KSA rabatt). Svømmere som representerer klubben bes bruke KSA tøyet ved hver anledning. På mesterskap skal Team Sør svømmere benytte TS klubbtøy. På lokale stevner benytter alle KSA klubb tøy.

Trenere og instruktører får årlig en «trenerpakke» med tøy som skal brukes på arrangementer og i hallen.

Skjema for bestilling av klubbutstyr